Dūmu vadības sistēma

Īss apraksts

Ugunsgrēka gadījumā, dūmu sistēmai jādarbojas kopā ar telpu ventilācijas sistēmu un nodrošinātu lieko karstumu un dūmu atbrīvošanu no telpas.


Mēs ražojam automātiskās dūmu vadības sistēmas, saskaņā ar jūsu tehnisko uzdevumu.

Saņemt cenu piedāvājumu

Preces Apraksts

Automātiskās dūmu novadīšanas sistēmas apraksts

Automātiskās dūmu noņemšanas sistēmas ir paredzētas dūmu izvadīšanai no telpām caur dūmu lukam jumtā. Katrai dūmu zonāi ir automātisks un manuālais starts, kā arī papildus izvēles tālvadības starts:

Automātiskais starts - automātiskais starts tiek uzsākts pēc ugunsgrēka atklāšanas un kad trauksmes sistēma saņem "dūmu" signālu un identificē dūmu zonu. Saskaņā ar pareizu dūmu signālu jumta tiek atvērtas lūkas un/vai ieslēgti dūmu izņemšanas ventilatori.

Manuālais starts - katrā automātiskā dūmu noņemšanas skapī ir atvēršanas un aizvēršanas pogas katrai zonai. Saskaņā ar pareizu dūmu signālu jumta tiek atvērtas lūkas un/vai ieslēgti dūmu izņemšanas ventilatori.

Tālvadības starts - katrā dūmu zona ir dūmu noņemšanas vadības paneļis, kurā ir atvēršanas pogas zonām aprīkotām ar dūmu noņemšanas vadības paneļiem. Saskaņā ar pareizu dūmu signālu jumta tiek atvērtas lūkas un/vai ieslēgti dūmu izņemšanas ventilatori.

Dūmu novadīšanas sistēmas nodrošina:
- Automātiska ugunsdzēsības signalizācijas ģenerēšana un pārraide uz displeja panelī;
- Iekārtu pārvaldīšana, attiecīgu signālu nodošana uz vadības un displeja paneļiem.

Sistēmas automātiskā režīmā apraksts

Dūmu sensors darbojas ugunsgrēka gadījumā, un signāls "dūmi", tiek nodots dūmu novadīšanas sistēmas skapī. Dūmu novadīšanas sistēma atver dūmu lūkas dūmu detektora zonā. Sistēma var būt pārtraukta nospiežot "trauksmes atsaukšanas" pogu dūmu novadīšanas sistēmas skapī.

Automatizācijas skapja struktūra

Automatizācija skapis sastāv no metināta metāla ķermeņa un bloķēšanas durvīm piestiprinātiem ar eņģēm. Gumijas blīves starp ķermeni un durvīm. Apakšējā korpusa daļa ir kabeļu kanāli. Automatizācijas skapi iespējams uzstādīt uz grīdasб īpašā metāla konstrukcijas plauktā, vai uz sienas. Indikācijas lampas uzstādīti uz skapja norāda: dūmu lūku pozīciju, ventilatoru bojājumu un dūmu zonas signalizāciju.